Лабораторія, як спеціалізований підрозділ біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, створена у 2012 р. для:

  • забезпечення високопрофесійних умов проведення занять із дисциплін, які викладають працівники кафедр ботаніки та зоології для студентів напряму «Біологія»;
  • забезпечення належних умов для виконання студентами курсових та дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
  • участі у проведенні наукових досліджень згідно з затвердженими тематиками кафедри ботаніки і кафедри зоології;
  • допомаги вищезгаданим кафедрам у підготуванні до друку загально-кафедральних методичних та наукових публікацій.

Основним завданням Лабораторії є допомога кафедрам ботаніки і зоології у проведенні навчального і наукового процесу, який пов’язаний із вивченням біологічного різноманіття на різних рівнях його прояву, зокрема:

  • забезпечення колекційним матеріалом занять із дисциплін, які проводять викладачі кафедр ботаніки та зоології, проведення його каталогізації, ефективного збереження і використання;
  • забезпечення експедиційних, камеральних та лабораторних умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи;
  • надання методичних консультацій студентам при виконанні курсових та дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
  • забезпечення проведення наукових досліджень викладачами та аспірантами вище зазначених кафедр, організація науково-технічної бази для наукових досліджень.
  • запровадження у навчальний процес і наукові дослідження кафедр новітніх методик, пов’язаних із дослідженням біорізноманіття на молекулярно-генетичному рівні, збереженням біорізноманіття у штучно створених умовах з подальшою ренатуралізацією організмів, використанням геоінформаційних систем тощо.