2016 p.

 
     Кафедра біофізики та математичних методів у біології організована у 1974 році відомим біофізиком, проф. Деркачем М.П. З 2005 р. кафедру перейменовано і реорганізовано в кафедру біофізики та біоінформатики, її завідувачем став д. б. н., проф. Санагурський Д. І. З травня 2016 року кафедру очолює д. б. н. Бабський А. М.
         Кафедра сьогодні – це колектив із 20 співробітників, викладачів, наукових співробітників, інженерів, лаборантів та аспірантів. На кафедрі працюють 2 доктори біологічних наук, 10 кандидатів наук.
         Кафедра сьогодні – це навчання студентів сучасних і перспективних досягнень біологічної науки, передусім біофізики клітини:
фізико-хімічні основи функціонування клітини, її електричні властивості, будова й основні функції біологічних мембран – проникність, ферментативна активність, електро- та хімозбудливість.
 
         Наукові інтереси кафедри становлять :
1.     Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно- функціональний аналіз і моделі.
2.     Біофізика ембріональних систем, дія на них фізико-хімічних факторів.
3.     Математичне моделювання біологічних процесів.
4.     Клітинна біоенергетика
 
         Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів – біофізиків, забезпечуючи навчання з таких курсів:
·         біофізика
·         загальна цитологія
·         гістологія
·         математичні методи в біології
·         основи інформатики
 
         Магістерські програми пов’язані з основними напрямками роботи кафедри.
 
         При кафедрі є аспірантура за спеціальністю «Біофізика».