Біофізика – це наука про фізичні механізми і фізико-хімічні процеси, які лежать в основі життєдіяльності біологічних обєктів. Біофізика – це фізика живих систем на різних рівнях їхньої організації − молекулярному, мембранному, клітинному, органному, популяційному. Знання з біофізики дають можливість вирішувати важливі практичні завдання біології, медицини, сільського господарства. Біофізичні методи (векторна електрокардіографія, ЯМР-томографія, ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ) і проведення електричного струму в живих системах мають важливе значення для ранньої діагностики ряду захворювань, а також для оцінки процесів росту, розвитку, регенерації та життєздатності тканин, що використовуються при трансплантації.
Кафедра біофізики та біоінформатики запрошує на навчання усіх фанатів біофізики, які прагнуть сформувати біофізичне мислення, вміння оцінювати біофізичні показники та правильно використовувати їх для побудови фізичних та математичних моделей біологічних об’єктів, розвинути здібності для кількісного описування складних явищ на основі точних експериментів.
Стань одним з нас!
 

Більше інформації отримаєте в презентації!