Бази практики студентів:

Науково-дослідна лабораторія кафедри біофізики та біоінформатики
Науково-дослідна лабораторія кафедри біофізики та біоінформатики

 

Комп'ютерна лабораторія математичних методів в біології на факультеті
Комп'ютерна лабораторія математичних методів в біології на факультеті

 

 

 

Виконання курсових та дипломних робіт в Державному науково-дослідному контрольному інституті (ДНДКІ) ветпрепаратів

Студенти освоюють інструментальні методи дослідження:

Атомно-абсорбційний спектрофотометр Атомно-абсорбційний спектрофотометр


Атомно-абсорбційний спектрофотометр

Газовий хроматограф з автоматичною подачею зразків (автосемплером)
Газовий хроматограф з автоматичною подачею зразків (автосемплером)

 

Сучасний рідинний хроматограф з системою детектування на основі масспектроскопії
Сучасний  рідинний хроматограф  з системою детектування на основі масспектроскопії

 

 

Газові хроматографи (фірми Whaters i Knauer) Газові хроматографи (фірми Whaters i Knauer)

 

Газові хроматографи     (фірми Whaters  i Knauer)

 

 

 

Високооборотна рефрижераторна центрифуга
Високооборотна рефрижераторна центрифуга

Спецпрактикум магістрів в ДНДКІ вет. препаратів
 Спецпрактикум магістрів
-біофізиків під час виробничої практики у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветпрепаратів та кормових добавок

 

 

Лазери у біофізичній лабораторія ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка
Лазери у біофізичній лабораторія ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка