Безкоровайний Андрій

аспірант кафедри біофізики та біоінформатики

email:

Науковий керівник: доктор біол. наук, професор Санагурський Д.І.

 

Публікації

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

  1. Безкоровайний А. Перспективи застосування мас-спектрометрії для визначення ліпідного профілю зародків в’юна Misgurnus fossilis L. / А. Безкоровайний, А. Зинь, Н. Гарасим, Д. Санагурський // X Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, Львів, 8–11 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 9.
  2. Безкоровайний А.О. Ліпідний профіль в’юна Misgurnus fossilis L. В період запліднення та раннього ембріогенезу / А.О. Безкоровайний, А.Р. Зинь, Н.П. Гарасим, Д.І. Санагурський // «Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України» збірник тез м. Дніпропетровськ, 8–9 жовтня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 12.