Генега Анастасія Богданівна

 

Кандидат біологічних наук,
Інженер 1 категорії кафедри біофізики та біоінформатики.
Член Українського Біофізичного Товариства,
anastasiyah2@gmail.com
 
Народилась 12 липня 1985 року у місті Львові.
1991 – 2002 навчалась у Львівській академічній гімназії.
2002 – 2007- навчалась на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
2007 – 2010 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на мембранопов'язані процеси впродовж ембріогенезу в'юна". Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
Статті:

1.      Генега А.Б. Електричні характеристики мембран зародків риб / А.Б. Генега // Вісник львівського національного університету, серія біологічна. – 2009. – Т 49. – С.13-22.

2.      Генега А.Б., Яремкевич О.С., Мандзинець С.М., Бура М.В., Остапів Д.Д., Санагурський Д.І. Швидкість поглинання кисню зародків в’юна за умов впливу амінокислотних похідних нафтохінону // Фізика живого. – 2010. - Т. 18, No1. - С. 27-30.

3.      Генега А.Б., Мандзинець С.М., Бура М.В, Новіков , Марінцова Н.Г., Санагурський Д.І. Особливості впливу нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на Na+, К+-АТФ-азну активність зародків в’юна in vitro // Studia Biologica – 2010. – Т. 4, №3. – С. 31-44.