Перелік курсів
КАФЕДРИ біофізики та біоінформатики  на 2014-2015 н.р.
    
Назва курсу
Викладач
Семестр
Кількість годин
Форма
контролю
Проф.
Санагурський Д.І.
ІІІ
72
іспит
Заг. цитологія
Доц.Галан М.Б.
I
72
іспит
Біофізика
 
IVз
16
іспит
Гістологія
 
ІІ
16
іспит
Антропологія
Доц. Отчич В.П.
І
18
Іспит
Загальна цитологія
 
Із
4
Іспит
Гістологія
 
ІІ
16
іспит
Математичні методи в біології
Доц. Дика М.В.
ІІ
32
іспит
Біофізика
Доц. Бура М.В.
ІІІ
72
іспит
Основи інформатики
Доц.Тарновська А.В.
ІІ
32
іспит
 
Основи інформатики
 
IIIз
 
 
Математичні методи в біології
 
ІІІз
6
іспит
         
Методи побудови і структура ГІС
 Доц. Головчак Н.П.
14
іспит
 

    з – заочне навчання, м – магістри

 
Перелік
СПЕЦКУРСІВ КАФЕДРИ біофізики та біоінформатики
на 2014-2015н.р.
 
семестр шифр за ОПП Назва спецкурсу Викладач К-тькред К-тьлекц.год К-тьгод
сам.  роб.
Форма
контро-лю
ІІІ КУРС, бакалаври, напрям підготовки 6.040102 - «Біологія»
5 ПП.3.14.01 Біофізика мембран Дика М.В.   36   іспит
5 ПП.3.14.02 Основи наукових досліджень у біофізиці Генега А.Б.   36   залік
5 ПП.3.14.03 Біофізика біомакромолекул Тарновська А.В.   36   залік
6   Окисно-відновні процеси в біосистемах Гарасим Н.П.   32   залік
6 ПП.3.14.05 Біофізика клітини Отчич В.П.   32   залік

Всього за 5 семестр

  108   1 іспит,
2 зал

Всього за 6 семестр

  64   2 зал.
ІV КУРС, бакалаври, напрям підготовки6.040102 - «Біологія»
7   Медична біофізика Галан М.Б. 3,5 44 82 залік
7   Біокінетика Генега А.Б. 4 46 98 іспит
8 ПП.3.14.08 Інструментальний аналіз біопрепаратів Генега А.Б. 3 40 68 залік
8 ПП.3.14.09 Теоретичні основи біоінформатики Гарасим Н.П. 3,5 40 86 залік

Всього за 7 семестр

7,5 90 180 1 ісп, 2 зал

Всього за 8 семестр

6,5 80 240 2 зал.
V КУРС, спеціалісти, спеціальність 7.04010206 «Біофізика»
2 ПН 1.2.01 Біофізика сенсорних систем Мандзинець С.М. 2,5 36 54 іспит
2 ПН 1.2.02 Механізми міжклітинної комунікації Отчич В.П. 2,5 30 60 іспит
1 ЗП 1.3.01 Екологічна біофізика Тарновська А.В. 3 36 72 іспит
1 ЗП 1.3.02 Біофізика м’язів Бабський А.М. 3 36 72 іспит
1 ЗП 1.3.03 Транспорт речовин та біоелектрогенез Дика М.В. 3 36 72 іспит
Дисципліни за вибором студента
1 ПП 2.2.01 Біоенергетика Механізми біологічної дії модифікуючих факторів Бабський А.М. Мандзинець С.М. 3 36 72 іспит
1 ПП 2.2.02 Біофізхімія Біологічні аспекти антропології Санагурський Д.І. Отчич В.П. 3 36 72 залік
V КУРС, магістри, спеціальність 8.04010206 – «Біофізика»
2 ПН 1.2.01 Біофізика сенсорних систем Мандзинець С.М. 2,5 36 54 іспит
2 ПН 1.2.02 Комп’ютерне моделювання в біології Мандзинець С.М. 2,5 36 54 іспит
1 ЗП 1.3.01 Екологічна біофізика Тарновська А.В. 3 36 72 іспит
1 ЗП 1.3.02 Біофізика м’язів Бабський А.М. 3 36 72 іспит
1 ЗП 1.3.03 Біофізика транспортних процесів Дика М.В. 3 36 72 іспит
Дисципліни за вибором студента
1 ПП 2.2.01 Біоенергетика Механізми біологічної дії модифікуючих факторів Бабський А.М. Мандзинець С.М. 3 36 72 залік
1 ПП 2.2.02 Біофізика складних систем Біологічні аспекти антропології Санагурський Д.І. Отчич В.П. 3 36 72 іспит

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

семестр шифр за ОПП Назва спецкурсу Викладач К-ть кред К-тьлекц.год К-тьгод
сам.  роб.
Форма
контро-лю
IV курс, бакалаври, напрям підготовки 6.040102 - «Біологія»
7   Окисно-відновні процеси в біосистемах Доц. Гарасим Н.П. 2 20 52 залік
8   Біофізика клітини Доц. Отчич В.П. 2 20 52 іспит
               
V курс, бакалаври, напрям підготовки 6.040102 - «Біологія»
9   Інструментальний аналіз біопрепаратів асист. Генега А.Б. 5 20 160 залік
        5 20 160 1 залік
VI курс, спеціалісти,
спеціальність –7.04010201 «Біологія»,спеціалізація «Молекулярна біофізика»
1   Екологічна біофізика Доц. Тарновська А.В.   16   іспит
2   Біофізика транспортних процесів Доц. Дика М.В.   16   залік
               

 

Завідувач кафедри  проф.Санагурський Д.І.