Бабський Андрій Мирославович


Доктор біологічних наук (Функціональний стан тканин та зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу, 2009, спеціальність 03-00-02-біофізика).

Фізіолог, біофізик, кандидат біологічних наук (Вплив адреналіну на окисне фосфорилювання та транспорт іонів Са2+ у мітохондріях печінки та слизової тонкої кишки щурів, 1985, спеціальність 03-00-13-фізіологія людини і тварин), старший науковий співробітник (1992),

    
Народився 18 березня 1957 у м. Сокаль Львівської області. Закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1979), аспірантуру (1983). У 1980-85 працював у лабораторії «Біофізики мітохондрій» Інституту біологічної фізики АН СРСР (Пущино, Росія); 1985-90 - науковий співробітник, 1990-95 завідувач НДЛ-40 «Біоенергетики та біологічно активних речовин»; 1994-95 заступник декана біологічного факультету з наукової роботи Львівського державного університету імені Івана Франка; 1995-01 науковий співробітник відділів біохімії/біофізики, 2001-02 радіології Пенсильванського університету (Філадельфія, США); 2002-06 науковий співробітник, 2006-11 професор з наукової роботи відділу радіології Індіанського університету (Індіанаполіс, США); з 2012 професор кафедри фізіології людини і тварин; з 11 травня 2016 завідувач кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.
 
Член Українського фізіологічного та біофізичного товариств і Міжнародної асоціації «Ядерний магнітний резонанс у медицині». 1992-95 голова референтури науки і освіти Галицького об’єднання осередків НРУ м. Львова. У 2000 один із засновників, а у 2007-2009 президент Товариства прихильників Львівського університету за кордоном.
 
Сфера наукових інтересів: вплив на біоенергетичні процеси у мітохондріях стресорних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (катехоламінів, іммобілізаційного стресу, нітратів/нітритів, іонізуючої радіації, гіпоксії та ін.); іонні та біоенергетичні механізми у серці та методи їхньої нормалізації в разі діабету та ішемії міокарда; біоенергетика ракових клітин; використання ядерного магнітного резонансу у вивченні клітинних механізмів впливу гіпертермії та хіміотерапії на ракові клітини. Уперше висловив та обгрунтував у співавторстві з ін. гіпотезу про існування функціональної системи катехоламіни – бурштинова кислота – АТФ – цАМФ, яка стала основою теорії гормонально-субстратно-нуклеотидних систем регулювання енергетичних процесів.
 
Понад 200 наукових праць.
 

 

Про нього: 1) Манько В. Бабський Андрій Мирославович // Encyclopedia Львівського національного університету імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2011. – 716 с. ; 2) Babsky, Andriy M. // Who’s Who in America. New Providence: Who’s Who in America Publ., USA, 2006.
 
Основні публікації

Монографії і підручники

Презентація "ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ"

Питання до заліку й екзамену зі спецкурсу "Біофізика м'язів "

Питання до екзамену із курсу "Біоенергетика"

Лекція "Біофізика серця"

Лекція "Біофізика гладеньких м'язів"

Лекція "Скелетні м`язи"

Лекція "Біоенергетика-1"

Лекція "Біоенергетика-2"