Бура (Целевич) Марта Володимирівна

Доцент кафедри біофізики та біоінформатики,
кандидат біологічних наук
e-mail: mcelevych@yahoo.com
Член Українського біофізичного товариства
Наукового товариства клітинної біології,
Українського біохімічного товариства (Львівське відділення)

 

Народилася 1980 року у місті Львові. У 2001 році закінчила з відзнакою кафедру біофізики та математичних методів Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію, присвячену функціонуванню Na+, K+- та Ca2+-помп мембран зародків в’юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів, достроково захистила 5 жовтня 2004 р.

У 2004-2007 рр. працювала молодшим науковим співробітником кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ ім.І.Франка, а з 2007 р. – доцент цієї кафедри. Вчене звання доцента отримала в 2011 році.

 

Сфера наукових інтересів: молекулярні механізми дії фізичних та хімічних екзогенних чинників на функціонування транспортних систем ембріонів холоднокровних упродовж раннього ембріогенезу.

 

 

Перелік курсів, що читаються: "Біофізика", "Комп'ютерне моделювання в біології", "Біофізика сенсорних систем", "Методологія наукових досліджень у біофізиці".

 

Отримала індивідуальний грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Динаміка активності мембранних АТФаз зародків риб», наданий Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (Ф13/21-2007).

 

Працювала науковим співробітником і виконавцем спільного проекту «Канальні властивості аналогів антибіотиків та амінокислот на мембранах зародкових об’єктів при електромагнітних впливах» з організацією-співвиконавцем (Національний університет "Львівська політехніка") наданий Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (№ 01070009404, 2008-2010 рр). Науковий керівник проекту д.б.н., професор Санагурський Д.І.

 

 

Бура М.В. є автором більше 190 праць.

 

Bибрані публікації:

Посібник:
  1. Бура М.В., Санагурський Д.І. Біофізика сенсорних систем навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Бура М.В., Санагурський Д.І.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,  2014. – 192 c. – (Серія «Біологічні Студії») (№1/11-17365 від 13.11.13), Посібник з грифом МОН України.
 
Методичні видання:
  1. Бура М.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування з курсу «Біофізика». (для студентів біологічного факультету) / М.В. Бура, С.М. Мандзинець, М.Б. Галан, Д.І. Санагурський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 65 с.
  2. Галан М.Б. Біофізика:методичні вказівки і контрольні завдання для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія заочної форми навчання / М.Б. Галан, М.В. Бура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 36с.
 
Статті:
  1. Romaniuk М.S. The influence of low-intensity laser irradiation on the loach embryo cells / М.S. Romaniuk, M.V. Вura, S.M. Mandzynets, O.R. Kulachkovsky [et al.] // Cytology and Genetics. – 2014. – Vol. 48, № 3. – Р. 43–47.
  2. Здвіжков Ю. Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень / Ю. Здвіжков, М. Бура // Вісник Львівського університету, Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 3–20.
  3. Здвіжков Ю. Бура М.В. Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень // Вісник Львівського університету, Сер. Біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 3-20.