Патентно-ліцензійна діяльність:
 
Патент на корисну модель: Максимюк Г.В., Воробець Д.З., Лаповець Л.Є., Санагурський Д.І., Максимюк В.М. «Спосіб визначення концентрації вільних та зв’язаних іонів у водних екстрактах проб біологічного матеріалу», № 69773, 10.05.2012 р. (Власник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).

 

Наукові дослідження на кафедрі біофізики та біоінформатики ведуться в плані з’ясування основних закономірностей змін електро-фізіологічних показників мембран і мембранозв’язаних процесів протягом раннього ембріогенезу тварин (науковий керівник проф.Санагурський)

За такими напрямками:

 • Молекулярні механізми дії фізичних та хімічних екзогенних чинників на функціонування транспортних систем ембріонів холоднокровних упродовж раннього ембріогенезу (доц.Бура М.В., н.сп. Мандзинець С.М.)
 • Зміна процесів перекисного окиснення ліпідів та білків, активність ферментів антиоксидантного захисту та ферментів дихального ланцюга клітин окремих тканин теплокровних за дії окисника та детоксиканта гіпохлориту натрію (доц. Головчак Н.П., доц.Тарновська А.В., доц. Градюк М.Б.)
 • Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на туберкульоз. (доц. Отчич В.П., доц. Дика М.В.).
 •  

  Впродовж останніх років для виконання наукових робіт викладачі кафедри мали підтримку ряду грантів. Так доц. Бура (Целевич) М.В. отримала

  Доц. Головчак Н.П. у 2006 році отримала грант від

  • індивідуальний грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Динаміка активності мембранних АТФаз зародків риб», наданий Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (Ф13/21-2007) та
  • спільний проект «Канальні властивості аналогів антибіотиків та амінокислот на мембранах зародкових об’єктів при електромагнітних впливах» з організацією-співвиконавцем (Національний університет "Львівська політехніка") наданий Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (№ 01070009404, 2008-2010 рр). Науковий керівник проекту д.б.н., професор Санагурський Д.І.
  • 10-th Annual West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC) на тему: Influence of T-2 toxin on neural cells functional parameters and application of sodium hypochlorite as a detoxicant
  • Annual West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC) для виконання теми: «The effects of fluoroguinolone antibiotics on autooxidant status in fish enebryos».
  • Annual West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC) на тему: «Effects of low laser radiation on blood proteins in patients with pulmonary tuberculosis»
Доц. Тарновська А.В., доц. Дика М.В. у 2003 році від
 Доц. Дика М.В. у 2002 році від
 • Annual West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC) для виконання теми: «The effects of fluoroguinolone antibiotics on autooxidant status in fish enebryos».
  • Annual West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC) на тему: «Effects of low laser radiation on blood proteins in patients with pulmonary tuberculosis»