Графік

 проведення науково-методичних  семінарів 

кафедри  біофізики та біоінформатики 

у першому семестрі 2016/17 н.р.

 

№п/п

Дата

Год.

Тема доповіді

Доповідач

1.

04.10.16

15.05

Вплив похідних азолу на ракові клітини

Фінюк Наталя

2.

25.10.16

15.05

Вплив магнітного поля на ріст та розвиток рослинних організмів

Бено Юрій

3.

01.11.16

15.05

Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії N3-вмісних сполук

Боднарчук Наталя

4.

22.11.16

15.05

Температурна залежність гідролізу АТФ Na+/K+-АТФазою ембріональних клітин в’юна за впливу He-Ne лазера

Романюк Мирослава

5.

06.12.16

15.05

Мова «Python» для біологів

Лущик Ігор

6.

20.12.16

15.05

Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень

Отчич Оксана