Навчально-методичні видання

Загальна цитологія і гістологія: практикум для студентів біологічного факультету/ укл.: В.П. Отчич, М.Б. Галан, Н.П. Гарасим. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. - 104 с.

 

 Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М. В. Дика, А. В. Тарновська, М. М. Яремчук, А. Б. Генега, Д. І. Санагурський // Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 100 с.

Бура МВБіофізика сенсорних систем: навч. посіб. / МВБураД. І. Санагурський; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 191 c.

 

 

 Бура М.В., Галан М.Б., Cанагурський Д.І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування з курсу «Біофізика». (для студентів біологічного факультету) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – 65 с.

 

 

 

Галан М.Б., Бура М.В. Біофізика:методичні вказівки і контрольні завдання для студентів

напряму підготовки 6.040102 – біологія заочної форми навчання. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 36 с.

  

Тарновська А.В., Галан М.Б., Головчак Н.П., Бура М.В., Санагурський Д.І. Практикум з біофізики //

Посібник з грифом МОН України - Видавничий центр ЛНУ ім.Ів.Франка. 2011. - 180 с.

 

 

Целевич М.В. Екологічна інформація: джерела, методи та шляхи отримання //

Посібник – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 170 с.

 
 

 

Отчич В.П,.Галан М.Б “Гістологія”//

Посібник – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 195 с.

 

 

 

Гумецький Р.Я., Чабан М.Є., Паляниця Б.М.

Математичні методи в біології:: теоретичні відомості, програмований практикум, комп’ютерні тести.

Навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. Львів.-2004.- 112 с.