Загальна інформація

Кафедра біофізики та біоінформатики готує студентів за напрямом 07.04 "Біологія" (освітньо - кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста та магістра), спеціальність "Біофізика" (денне відділення) та спеціальність "Біологія; спеціалізація - "Біофізика" (заочне відділення).

Особливістю навчального процесу на кафедрі біофізики та біоінформатики ЛНУ ім. І.Франка є те, що основна увага приділяється вивченню сучасних проблем біофізики клітини, мембранопов’язаних транспортних процесів, структурно-функціональної організації клітини, дослідженню впливу біогенних чинників на клітину. 

Основні навчальні предмети кафедри:

 • біофізика
 • загальна цитологія
 • гістологія
 • математичні методи в біології
 • основи інформатики.
 •  

Студенти беруть участь в наукових семінарах з актуальних проблем сучасної біофізики та біоінформатики а також проходять практикуми.

Важливим елементом підготовки студентів є виробнича (6 семестр) та педагогічна (8 семестр) практики. Виробнича практика проходить в науково-дослідних установах та біофізичних лабораторіях ЛНУ ім. Івана Франка, а педагогічна - в школах м.Львова. Кращі студенти 4 та 5 курсів можуть займатися за індивідуальним планом, поєднуючи навчання з роботою в наукових та освітніх закладах. 

 

Студенти виконують і захищають експериментальні наукові роботи. На третьому курсі - курсову роботу. 

Після закінченні 4-го курсу навчання студенти складають державні іспити зі спеціальності, методики викладання біології та хімії й захищають дипломну роботу та отримують диплом за  кваліфікацією "Бакалавр".

Бажаючі навчатись в магістратурі складають вступні іспити і на рейтинговій основі навчаються як мвгістри або спеціалісти.

 • На 5 курсі виконують дипломну роботу для отримання кваліфікації "Спеціаліст" або"Магістр".
 •  

Студенти денної форми навчання отримують кваліфікацію: "Біолог-біофізик. Викладач біології та хімії".

Студенти заочної форми навчання отримують кваліфікацію: "Біолог. Викладач біології та хімії".

Спеціальність і спеціалізація:

 • Денне навчання: спеціальність 8.07.04.04 магістри – біофізика
 • Денне навчання: спеціальність 7.07.04.04 спеціалісти - біофізика
 • Заочне навчання: спеціальність 7.07.04.01 - біологія.

Кращі випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю   03.00.02. "Біофізика".

Випускники кафедри працюють:

 • як наукові співробітники в науково-дослідних установах біофізичного, біохімічного, медичного профілю;
 • як співробітники лабораторій метрології та стандартизації;
 • як викладачі середніх та вищих навчальних закладів.