Високогірний біологічний стаціонар Львівського національного університету імені Івана Франка, заснований 17 травня 1955 року, є його навчально-науковою базою і функціонує цілорічно. Стаціонар розміщений на полонині Менчул-Квасівський Чорногірського масиву (Рахівський р-н Закарпатської обл.) на висоті 1210 м над рівнем моря, над долиною річки Чорна Тиса між урочищами Васкул і Шумнеска на межі лісового поясу та поясу криволісся.

Стаціонар створений з метою вивчення рослинності Чорногірського масиву Українських Карпат, напрямів природних та антропогенних змін рослинного покриву, розробки науково обґрунтованих заходів поверхневого і докорінного поліпшення травостоїв лучних ценозів лісового і субальпійського поясів, а також з’ясування можливостей інтродукції цінних кормових рослин.

За більш ніж п’ятидесятирічну історію свого існування стаціонар був науковою базою для проведення популяційних досліджень; досліджень систематики, біології, життєвих циклів, екології компонентів тваринних угруповань з пріоритетом ентомологічних, гідробіологічних і теріологічних напрямів; флористичних, мікологічних та ліхенологічних досліджень; фітоценотичних досліджень лучних ценозів Українських Карпат; проведення довготривалого моніторингу тенденцій антропогенних змін природи Карпат. У різні роки на території стаціонару існували ботанічні експозиції: розсадники злакових і бобових багаторічних трав; колекції рідкісних, ендемічних і реліктових рослин Карпат; карпатарій; дендрарій; дослідні ділянки корінного і поверхневого поліпшення гірських лук і пасовищ; географічний майданчик; гербарій та музей "Природа Карпат".

З 1959 року на базі стаціонару щорічно проводяться літні навчальні практики студентів біологічного факультету із зоології, ботаніки та загальної екології.

Високогірний стаціонар був і залишається базою для проведення найрізноманітніших ботанічних, мікологічних, ліхенологічних, альгологічних, зоологічних та екологічних досліджень Українських Карпат загалом і Чорногори зокрема. Тут студенти, аспіранти, а також їхні керівники можуть набувати практичних знань і досвіду з географії рослин та ландшафтної екології.

Унікальність стаціонару Львівського університету як навчально-наукової бази полягає і у тому, що він розташований на території найвищого гірського масиву Українських Карпат. Природа Чорногірського хребта дуже різноманітна. На порівняно невеликій території Чорногори представлені всі смуги вертикальної поясності – від широколистяних лісів теплішого південно-західного макросхилу до холодного альпійського поясу на вершинах найвищих гір. Тут знайшли собі захисток багато видів рослин і тварин, у тому числі ендеміків та реліктів. Упродовж післяльодовикової епохи Чорногора відіграла роль рефугіуму для багатьох холодолюбних, зокрема й арктичних, видів.

На території Чорногірського хребта розташована частина Карпатського біосферного заповідника (КБЗ). За даними науковців, флора і фауна цього заповідника надзвичайно багата. Так, мікобіота заповідника нараховує щонайменше 262 види грибів; ліхенобіота – 392 види лишайників; альгофлора – 465 видів, що представлені 502 внутрішньовидовими таксонами; флора мохоподібних КБЗ налічує 440 видів, а флора судинних рослин об’єднує 1062 види. Загальне число зареєстрованих видів фауни Карпатського біосферного заповідника становить на сьогодні 2416 видів, 14 класів, 5 типів. Безхребетні тварини представлені 2135 видами.