Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Постер

ІСТОРІЯ Кафедри Ботаніки Львівського національного університету імені Івана франка


Із заснуванням гербарію у 1783 році професором Свібергом Бурхардом Шівереком (S. B. Schievereck) при кафедрі натуральної історії на філософському факультеті, розпочалися ботанічні дослідження у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 1787–1805 р.р. професор ботаніки кафедри натуральної історії Бальтазар Гаке (B. Hacquet), опублікувавши низку праць, започаткував систематичні дослідження флори української частини Карпат і прилеглих територій. 

Власне кафедра ботаніки була утворена на філософському факультеті внаслідок поділу кафедри натуральної історії у 1852 р. Протягом багатьох років вона була структурно об’єднана із Ботанічним садом. У 1852–1962 роках кафедрою керував Гіацинт Лобажевський (H. Lobarzewski). 

У 1872–1916 роках кафедра працювала під керівництвом Теофіла Цєсєльського (T. Ciesielski), наукові інтереси якого були пов’язані з фізіологією рослин і бджільництвом. 

У 1909 р., завдяки зусиллям Мар’яна Раціборського (M. Raciborski) – професора фізіології рослин у Рільничій школі в Дублянах, на філософському факультеті Львівського університету був організований Біолого-ботанічний інститут (у різних публікаціях і Хроніці Львівського університету іноді названий як Ботанічний інститут). Саме тут започатковано відомі “ботанічні четверги”, які і досі збереглись у Польському ботанічному товаристві, а також розпочато роботу над багатотомним виданням «Flora Polska». У 1909–1910 р.р. асистентом професора М. Раціборського працював Владислав Шафер (W. Szafer), який у майбутньому став найвідомішим польським ботаніком.

 У 1913–1914 р.р. професор Зигмунт Вуйцицький (Z. Wóycicki) керував Біолого-ботанічним інститутом, робота якого в подальшому проводилася у галузі фізіології рослин під керівництвом професора Северина Кшемєнєвського (S. Krzemieniewski). Після смерті професора Т. Цєсєльського у 1916 році кафедра ботаніки також припинила функціонування. Тож впродовж восьми років викладацька і наукова ботанічна робота у Львівському університеті практично не проводилася. 

Функціонування ботанічного підрозділу було відновлено у 1924 р. запрошеним для цього з Кракова професором Станіславом Кульчиньським (S. Kulczyński). Створений і очолений ним Інститут морфології і систематики рослин діяв на математично-природничому факультеті Львівського університету до 1939 р. (з 1939 по 1941 р.р. перейменований у кафедру морфології і систематики рослин, також очолену професором С. Кульчиньським). Одночасно професор С. Кульчиньський керував і Ботанічним садом. В Інституті було організовано широкі флористичні, таксономічні, палеоботані та геоботані дослідження. Саме в той час була розпочата публікація відомого ілюстрованого видання «Atlas Flory Polskiej». Саме в Інституті морфології і систематики рослин у різні роки працювали такі відомі в майбутньому ботаніки, як Ю. Мондальський, М. Костинюк, М. Кочвара, Б. Шафран, В. Тимракевич, С. Толпа, Г. Козій. 

Робота університету була фактично припинена після захоплення Львова німецькими військами, і відновлена після звільнення міста у 1944 р. У 1944–1945 роках виконувачем обов’язків завідувача кафедри морфології і систематики рослин був Юзеф Мондальський. 

У 1945 році на біологічному факультеті університету були утворені два ботанічні підрозділи: кафедра вищих рослин і кафедра нижчих рослин. Кафедрою вищих рослин керували професор Михайло Попов (1945–1948) та професор Петро Ярошенко (1948–1953). Кафедра нижчих рослин працювала під керівництвом доцента Івана Боговика (1945–1948) та професора Андрія Лазаренка (19481955). Протягом цих років кафедри декілька разів змінювали назви (морфології і систематики вищих рослин, морфології і систематики нижчих рослин). У 1955 році вони були реорганізовані і об’єднані у кафедру морфології і систематики рослин. Новоутвореним підрозділом керували професор А. Лазаренко (1955–1959), професор Григорій Козій (1959–1972) та доцент Ігор Бережний (1975–1981). 

У 1981 році кафедру морфології і систематики рослин було об’єднано із кафедрою фізіології рослин. Спільний підрозділ функціонував до 1992 року і називався кафедрою морфології, систематики і фізіології рослин. З 1981 по 1991 рік нею керував доцент Георгій Єрмаченко, а у 1991–1992 роках – професор Ольга Терек. У 1992 році кафедри знов були поділені із відновленням кафедри ботаніки і кафедри фізіології рослин. У 1992–2010 роках кафедрою ботаніки керував доцент, а пізніше професор Сергій Волгін. Від 2010 року кафедра успішно працює під керівництвом професора Лідії Тасєнкевич. 

У 1974–1978 і 1983–1995 роках професором кафедри за сумісництвом працював відомий вчений, керівник Львівського відділення Інституту ботаніки АН УРСР і пізніше директор Інституту екології Карпат НАН України, з 1991 року – академік НАН України Михайло Голубець, в 2010–2011 роках для читання лекцій на кафедрі запрошувались відомі українські ботаніки – чл.-кор. НАН України проф. Сергій Леонідович Мосякін, проф. Сергій Якович Кондратюк, проф. Ігор Юрійович Костіков.

(Текст підготували проф. Л.О. Тасєнкевич і доц. Н.О. Калінович)

 

При кафедрі функціонує Гербарій

 

Колектив кафедри ботаніки, 2010 рік