Наукова діяльність кафедри

Основна наукова тематика кафедри екології – моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій та акваторій Західної України.

 

Основні етапи наукової роботи:

І етап: Екологічний моніторинг окремих компонентів природного середовища (ґрунту, наземних та підземних вод) на територіях, прилеглих до промислових, нафто- і вуглевидобувних центрів і транспортних вузлів Львівської області.

Завдання:

  1. Дослідити екологічний стан компонентів природного середовища Львівського промислового регіону (Дрогобицького, Миколаївського, Сокальського, Яворівського районів) та міста Львова.
  2. Вивчити вплив антропогенних чинників на видове різноманіття гідробіонтів та фізіолого-біохімічні процеси в клітинах водних рослин і тварин.
  3. Оцінити за допомогою моніторингового аналізу екологічний стан природних водойм та біотичних компонентів гідроекосистем Львівської області в умовах антропогенного навантаження.
  4. Провести видовий, екоморфологічний та фізіолого-біохімічний аналіз бріобіоти урбоекосистем досліджуваної території.

 

ІІ етап: Біоіндикація техногенно трансформованих територій та акваторій із використанням організмів різних трофічних рівнів.

Завдання:

  1. Дослідити біоіндикаційний потенціал представників флори і фауни за умов антропогенного забруднення ґрунтового та водного середовищ.
  2. Визначити види наземних і водних рослин – акумуляторів важких металів.
  3. Дослідити розподіл важких металів у трофічних ланцюгах ґрунтових і водних екосистем.
  4. З’ясувати еколого-фізіологічні та біохімічні особливості рослин антропогенно забруднених територій та акваторій, їхній адаптаційний, біоіндикаційний та меліораційний потенціал.