Cтудентське наукове товариство "Генетичний клуб"

Рада клубу:
Кошла Оксана (аспірант)
Рокицький Ігор (аспірант)
Крижанівська Світлана (5 курс)
Заводна Тетяна-Олена (4 курс)
Петровська Іванка (4 курс)
Бабій Володимир (3 курс)
Чорнобай Володимир (3 курс)
Куратор клубу: Завідувач кафедри генетики та біотехнології,
д.б.н. проф. Федоренко В.О.

Завдання клубу:

 • Популяризація досягнень сучасної генетики, молекулярної біології та біотехнології.
 • Залучення студентів до активної наукової роботи.
 • Сприяння участі студентів в наукових конференціях та конкурсах науково-дослідних робіт.
 • Сприяння публікації студентами результатів своїх наукових досліджень.

Генетичний клуб створений в 1998 році на базі наукового гуртка кафедри генетики та біотехнології. Першим головою ради клубу був Тарас Назарко. Пізніше клуб очолювали Юрій Ржепецький, Антон Кобилянський, Максим Мироновський, Катерина Маракасова. У роботі клубу активну участь брали Осташ Б., Лужецький А., Рябова О., Лук'янова А., Фединяк А., Ковальчук А., Федорова С., Козаревська І., Степанова А., Ребець Ю., Федоренко О., Горбаль Л. та інші. Більшість членів клубу стали науковцями і успішно працюють у галузі генетики та біотехнології.

На засіданнях генетичного клубу заслуховуються доповіді та проводяться дискусії з найбільш актуальних проблем сучасної генетики, молекулярної біології, біотехнології та суміжних областей науки, обговорюються перспективи розвитку цих наук та шляхи практичного використання їх досягнень. Доповідачі - студенти та аспіранти факультету. До участі в засіданнях запрошуються в ролі експертів з обговорюваних проблем провідні вчені з наукових установ та вузів Львова та інших міст України.

На засіданнях клубу обговорювались, зокрема, такі теми:

 • "Утворення та дергадація пероксисом"
 • "Рання діагностика рака"
 • "Пріони"
 • "Клонування людини"
 • "Трансгенні рослини"
 • "Денерація і регенерація мозку"
 • "Сучасна генетика і рак"
 • "Біологічні функції оксиду азоту"
 • "Сигнальна трансдукція"
 • "Секвенування геному людини - найбільший біологічний проект ХХ століття"
 • "На межі життя і смерті. Механізми регуляції апоптозу"
 • "Терапія СНІДу"
 • "Походження людини"
 • "Біотероризм "
 • "Генна терапія"
 • "Перспективи та реалії застосування стовбурових клітин"
 • "Антисенс РНК та РНК-інтерференція"
 • "Протеоміка"
 • "Нанобіотехнологї"
 • «Допоміжні репродуктивні технології людини: проблеми і перспективи»
 • «Біологічні дослідження на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» протягом 11 і 14 експедицій»
 • «Біоінформатика»

У засіданнях клубу беруть участь студенти, аспіранти та викладачі біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, Львівського медичного університету, співробітники та аспіранти Інституту біології клітини НАН України, Інституту спадкової патології АМН України, учителі та учні шкіл Львова, журналісти львівських газет. На засіданнях клубу виступали професори Терек О., Великий М., Стойка Р., Сибірний А., Тимошенко І., Волгін С., Дробот Л., Стернюк Ю., д.б.н. Коробов В., к.б.н. Лозинська М., доц. Дикий І. та інші.

Проблеми, що обговорювались на засіданнях Генетичного клубу неодноразово висвітлювались у львівській пресі.

Генетичний клуб є організатором щорічних звітних студентських наукових конференцій кафедри генетики та біотехнології.

Генетичний клуб був співорганізатором Міжнародної конференції з генетики та молекулярної біології для студентів та молодих науковців, присвяченої 100 - річчю генетики (20-22 квітня 2000 Генетичний клуб інформує студентів та аспірантів факультету про молодіжні біологічні, екологічні та медичні наукові конференції.

Запрошуємо усіх бажаючих прийняти участь у засіданнях генетичного клубу


Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення