Основними напрямками наукової роботи кафедри є:


Дослідження генетичного контролю біосинтезу антибіотиків та стійкості до них, генетичне та генно-інженерне конструювання штамів актиноміцетів - продуцентів антибіотиків (проф., д.б.н. Федоренко В.О.; д.б.н., ст.н.сп. Осташ Б.О., к.б.н., ст.н.сп. Громико О.М.; к.б.н., асист. Осташ І.С., к.б.н., м.н.сп. Горбаль Л.О., м.н.сп. Рабик М.В., інженери – Тістечок С.І., Білик Б.Р., Грубський Я.П.; аспіранти - Грень Т.П., Ципік О.В., Лопатнюк М.М., Мутенко Г.В., Ющук О.С., Станчак К.Я.).

Вивчення механізмів генетичної нестабільності, індукованої іонізуючими випромінюваннями та хімічними сполуками у дрозофіли, нейрогенетика дрозофіли (к.б.н., доценти - Черник Я.І., Голуб Н.Я., к.б.н., Матійців Н.П., асистенти к.б.н. Щербаковa О.В; аспіранти Могиляк І.І., Труш О.І., Вітушинська М.).

Вивчення генотоксичного забруднення водойм екологічно небезпечних районів України, розробка тест-систем для виявлення мутагенів оточуючого середовища (доцент Боднар Л.С.; доцент Горбулінська С.М., інж. Бєляєва В.В., аспірант – Боднар І.В.).

 
При кафедрі працюють:
  • Науково-дослідна лабораторія генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків (НДЛ-42). Науковий керівник лабораторії - проф. Федоренко В.О.
  • Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків. Входить до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України. Науковий керівник – проф. Федоренко В.О.
  • Колекція генетичних ліній дрозофіли Drosophilamelanogaster. Науковий керівник – доц. Черник Я.І.

Історія | Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі/Cпівробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини/Оголошення