Сьогодні важко собі уявити спеціаліста-біолога без ґрунтовної підготовки з мікробіології. Вивчення мікроорганізмів дає можливість ліпше зрозуміти різноманітність життя на Землі, умови його виникнення та розвитку. Мікробіології завдячують своїми успіхами такі науки, як генетика, молекулярна біологія, біохімія, екологія та багато інших. Мікроорганізми в природі виконують колосальну біохімічну роботу, забезпечують колообіг біогенних елементів, за рахунок чого підтримується життя на Землі. Всебічне дослідження мікроорганізмів стало основою виникнення й становлення сучасної біотехнології, що дало можливість використати мікроорганізми для промислового одержання багатьох біологічно активних речовин: ферментів, гормонів, нуклеотидів, амінокислот, вітамінів тощо.

Поряд із корисною дією, мікроорганізми можуть завдавати значної шкоди, спричиняючи захворювання людини, тварин і рослин, псування продуктів харчування, будівельних конструкцій, книг, творів мистецтва.

Кафедра мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка заснована в 1936 році Наполеоном Гонсьоровським. Проте, дослідження з мікробіології проводилися раніше.

З 2014 р. кафедру очолює професор Гнатуш С. О. На кафедрі працюють професор Гудзь С. П., шість доцентів (Галушка А. А., Горішний М. Б., Колісник Я. І., Звір Г. І., Перетятко Т. Б., Яворська Г. В.), асистент Борсукевич Б. М. При кафедрі функціонує міждисциплінарна навчальна лабораторія віртуальних методів у біології, яку очолює Богославець Х. І. У лабораторії працюють інженер Подопригора О. І., старший лаборант Тарабас О. В.

Кафедра мікробіології готує фахівців:

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія.