Колектив кафедри фізіології та екології рослин

(викладачі, науковці, аспіранти, інженери)

 

Завідувач кафедри фізіології та екології рослин - доктор біологічних наук, професор кафедри Терек Ольга Іштванівна.

Кафедра фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка є базовою кафедрою спеціальності „Фізіологія рослин”. Вона готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст і магістр.

Викладачі кафедри читають курси "Фізіологія і біохімія рослин", "Екологія рослин", "Біологія" для студентів географічного факультету.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 03.00.12 - фізіологія рослин, працює група дослідників науково-дослідної частини. Студенти кафедри є активними членами гуртка „Клуб фізіологів рослин”.

Випускники кафедри працюють у науково-дослідних установах біологічного і сільськогосподарського напрямків України та світу, викладачами вищих і середніх навчальних закладів. Серед випускників кафедри – кандидати й доктори наук.

Кафедра співпрацює з Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ), Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (м. Київ), кафедрою фізіології рослин Вроцлавського університету (Польща), Корнельським університетом (США), Інститутом біології м. Ніредьхаза (Угорщина).

На базі кафедри працює Львівське відділення Українського товариства фізіологів рослин, яке об’єднує фізіологів рослин із різних вузів та науково-дослідних інститутів західного регіону України.