Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
З КУРСУ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»
 
Присутність на лабораторній роботі не оцінюється.
Бали студент може отримати на лабораторній роботі за відповіді, які стосуються попередньої теми (усне опитування кожного студента по атласах, малюнках і муляжах або письмове у вигляді тестів) від 1 до 2 балів.
На останній лабораторній кожного модуля – підсумковий тест (письмовий модуль у вигляді тестів).
 
тиждень
Теми лабораторних робіт
 
Успішність, бали
Лабораторні
роботи
Письмові модулі
Σ
1
Основні анатомічні площини та осі тіла людини. Словник термінів Загальна характеристика скелету людини. Скелет тулуба
 
1
 
 
2
Скелет поясів кінцівок та скелет вільної верхньої та нижньої кінцівок.
 
2
 
 
3
Кістки черепа.
 
2
 
 
4
М’язи голови, шиї і тулуба.
 
2
 
 
5
М’язи поясів кінцівок та вільних кінцівок.
 
2
 
 
 
Модуль 1( 9 запитань по 1 балу)
 
9 балів
9 балів
18
6
 
Будова спинного мозку.
Написання модулю 1
1
 
 
7
Будова головного мозку: довгастий мозок, міст, середній мозок, мозочок.
 
2
 
 
8
Будова головного мозку: проміжний мозок, базальні ядра, будова плаща. Оболонки мозку.
 
2
 
 
9
Периферична нервова система. Сплетення.
 
2
 
 
10
Черепно-мозкові нерви
 
2
 
 
11
Вегетативна нервова система.
Написання модулю 2
    
 
 
 
Модуль2(10 запитань по 1 балу)
 
9
балів
10
балів
19
12
Будова серця.
 
1
 
 
13
Артерії і вени малого і великого кола кровообігу: артерії голови, шиї та верхніх кінцівок.
 
1
 
 
14
Артерії грудної клітки, черевної порожнини та нижніх кінцівок.
 
1
 
 
15
Будова органів травлення: ротова порожнина, зуби, слинні залози, стравохід, шлунок.
 
1
 
 
16
Будова органів травлення: тонкий і товстий кишечник, підшлункова залоза, печінка.
 
1
 
 
17
Будова нирки. Сечостатеві органи.
 
 
 
 
18
Будова органів чуття. Зоровий аналізатор..
Написання модулю 3.
 
 
 
 
Модуль 3 (8 запитань по 1 балу)
 
5 балів
8 балів
13
 
Всього за семестр
 
23
27
50
 
Іспит
 
 
 
50
 
Разом
 
 
 
100

  

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |