Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Володимир Михайлович МЕРЛАВСЬКИЙ

Народився 18 жовтня 1985 р. в смт. Козова Тернопільської обл. У 2002 р. закінчив Козівську державну Українську гімназію ім. В. Герети. У 2002-2007 рр. навчався на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Із 2004 по 2007 р. був Головою студентського самоврядування біологічного факультету.

У 2007 р. вступив до аспірантури. У 2008-2016 рр. працював на посаді асистента кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Са2+-регуляція дихання гепатоцитів за різних функціональних станів організму". З цього ж року - доцент кафедри фізіології людини і тварин.

Веде лабораторні заняття з курсів: "Анатомія людини", "Фізіологія людини і тварин" та великого практикуму - для студентів-біологів денної та заочної форми навчання, "Основи біології та загальної фізіології людини" - для студентів факультету електроніки. Читає лекції з курсів "Репродуктивна фізіологія людини" - для студентів денної форми навчання та "Вікова фізіологія" - для студентів заочної форми. Керує студентами при проходженні ними навчально-виробничої, педагогічної, переддипломної практик. Є керівником студентів кафедри під час виконання ними курсових і  дипломних робіт.  З 2010 р. читає лекції для учнів-слухачів Малої Академії Наук.

Є членом Українського фізіологічного товариства.

Наукові інтереси: особливості метаболізму клітин печінки за різних функціональних станів організму.

e-mail: merlavskyvm@gmail.com

 

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |