Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

 

 
 
 
 
Тематика наукових семінарів
 кафедри фізіології людини і тварин
на II семестр 2013/2014 навчального року
з/п
Тема семінару
Доповідач
(посада, П.І.П.)
Дата, час
1.  
Са2+-транспортувальні системи в секреторних клітинах зовнішньоорбітальної сльозової залози щурів
 Котлярова А.Б.
11.02.14 р.
1530
2.  
Взаємозалежність між Са2+-сигналізацією і диханням ацинарних клітин підшлункової залози insitu
Асист. Манько Б.О.
25.02.14 р.
1530
3.  
Вплив блокаторів ацидофільного депо на НААДФ-індуковане вивільнення Са2+ в гепатоцитах щурів
Доц. Бичкова С.В.
11.03.14 р.
1530
4.  
Вплив тривалого введення таурину на процеси дихання ізольованих гепатоцитів щурів
Асист. Мерлавський В.М., доц. Іккерт О.В.
25.03.14 р.
1530
5.  
Біоенергетика ракових клітин
Аспір. Гренюх В.П.
проф. Бабський А.М.
08.04.14 р.
1530
6.  
Функціональні аспекти активації GPR-55 канальних рецепторів у клітинах підщелепної слинної залози
Проф. Федірко Н.В.
22.04.14 р.
1530
7.  
Дихання ізольованих мітохондрій гепатоцитів за дії інгібітора транспортувальних Са2+-АТФаз еозину Y
Доц. Іккерт О.В.,
проф. Манько В.В.
06.05.14 р.
1530
8.  
Еозинчутлива АТФазна активність гепатоцитів щура за дії таурину
Доц. Король Т.В.
20.05.14 р.
1530

 

 

 

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |