Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

 Тетяна Валеріївна КОРОЛЬ

Біолог-фізіолог, кандидат біологічних наук (Характеристика транспортних систем кальцію клітин слинної залози личинки Chironomusplumosus L., 2000). Науковий керівник – професор Клевець М.Ю.
 
Народилась 1.VІІІ. 1973 р. Закінчила біологічний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (2000). У 2000-10 рр. працювала у медичному коледжі «Монада», Львівському медичному інституті, ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького та ЛДУФК.  З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету (з 2013 – доцент кафедри фізіології людини і тварин). Є членом Українського фізіологічного товариства.
 
Читає лекційні курси “Фізіологія людини і тварин” для студентів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, а також для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія заочної форми навчання; “Фізіологія крові та кровообігу”;  “Основи патологічної фізіології”.
 
Методична робота: автор та співавтор 6 навчально-методичних праць, зокрема:
1. Манько В.В., Король Т.В. Фізіологія людини і тварин. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102  –   біологія  денної і заочної форм навчання. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 76 с.
2. Бичкова С.В., Король Т.В. Анатомія людини. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 41 с.
 
Виховна робота: порадник академічної групи БЛО-11.
 
Наукові інтереси: механізми функціонування трансмембранних Са2+-транспортувальних систем клітин слинної залози у зв’язку з їх секреторною діяльністю; вплив таурину на морфологічні та функціональні показники еритроцитів щурів за умов алкоголізації.
 
Автор 45 наукових праць, зокрема:
1. Манько В.В. Вплив хлорпромазину на Са2+-транспортні системи плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. / В.В. Манько, М.Ю. Клевець, Н.В. Федірко, Т.В. Король // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 2. – С. 48–53.
2. Клевець М.Ю. Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз/ М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна  // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Фізіологія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2000. – Вип. 6. – С. 9–13.
3. Король Т.В. Са2+-транспортувальні системи екзокринних секреторних клітин  слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. / Т.В. Король, В.В. Манько, М.Ю. Клевець // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2008. – Т.10, №3 (38). Ч.2 – С. 103–109.
4. Борова О. В. Вплив оздоровлення в санаторії «Шкло» на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони / О. В. Борова, Т. В. Король, А. М. Бабський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Випуск 74. – С. 193–200.
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |