Увага! З 15 травня 2018 року інформація на сайті не оновлюється!
Для пошуку і перегляду актуальної інформації перейдіть на нову версію сайту: http://bioweb.lnu.edu.ua/

- Матеріали конференції (PDF, 0.9 MB)
- Програма конференції (PDF, 124 КB)


Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту
Львівський національний університет імені Івана Франка
Шацький національний природний парк
Інститут екології Карпат НАН України

Наукова конференція
"Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку"

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції "Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку", яка відбудеться 8-11 вересня 2011 р. на базі Шацького біолого-географічного стаціонару.

Проблематика конференції:
1. Біотична різноманітність
2. Ландшафтна різноманітність
3. Ценотичні звязки біоти

Робоча мова конференції українська. Тези надсилаються українською або англійською мовами.

Терміни подання:

- заявки – до 1 липня 2011 р.
- матеріали доповіді і квитанції про оплату – до 30 липня 2011 р.
Матеріали конференції будуть опубліковані тільки після надходження коштів.

Голова оргкомітету -

Мамчур Звенислава Ігорівна, проректор з науково-педагогічної роботи

Співголови оргкомітету -

Хамар Ігор Степанович, в.о. декана біологічного факультету;
Козловський Микола Павлович, директор Інституту екології Карпат НАН України
Юрчук Петро Володимирович, директор Шацького національного природного парку

Організаційний комітет -

Царик Йосиф Володимирович, завідувач кафедри зоології, професор;
Дикий Ігор Васильович, доцент кафедри зоології;
Шидловський Ігор Віталійович, завідувач Зоологічного музею;
Горбань Ігор Миронович, старший науковий співробітник;
Кусьнеж Олександр Вацлавович, аспірант кафедри зоології;

Умови участі в конференції

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику, а кращі роботи будуть рекомендовані до друку у «Віснику біологічного факультету. Серія біологічна» та наукового журналу «Біологічні Студії». Для участі в роботі конференції просимо надіслати заявку, матеріали, оформлені відповідно до викладених нижче вимог, і поштову квитанцію про оплату (30 грн за одну сторінку друкованого тексту та 60 грн оргвнеску) на адресу:

Конференція " Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку " Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, м. Львів 79005
Дикому Ігорю Васильовичу

За інформацією звертатися за:
телефонами: (032) 2394-548 Дикий І.В.
електронною адресою: Shack.Konf@gmail.com
Web-сайтом: http://bioweb.franko.lviv.ua/index_ua.php

Вимоги до оформлення текстів доповідей:
До друку приймаються матеріали обсягом від 1 до 5 сторінок, набрані на комп'ютері 12 кеглем через півтора інтервали в редакторі Word 6 без переносів і вирівнювання по правому краю. Поля: верхнє, ліве і нижнє – 2,5, праве – 1 см. Матеріали приймаються у роздрукованому вигляді та в електронній формі.

Зразок:
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ЯКІСТЬ ВОДИ ОЗЕРА ПІСОЧНЕ ЗА ГІДРОХІМІЧНИМИ І ГІДРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
*Назарук К.М., **Микітчак Т.І., ***Матейчик В.І.
*Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів
**Інститут екології Карпат НАН України, м.Львів
***Шацький національний природний парк, смт.Шацьк

    Зростання антропогенного навантаження рекреаційного і господарського характеру на водойми зумовлює необхідність пошуку ефективних методів моніторингу їх екологічного стану.


ЗАЯВКА
на участь у науковій конференції
"Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку"


Прізвище _______________________________________
Ім'я ___________________________________________
По батькові ____________________________________
Назва закладу / місця праці ___________________
________________________________________________
________________________________________________
Кафедра / відділ ______________________________
Посада ________________________________________
Адреса, телефон, е-mail _______________________
________________________________________________
Секція ________________________________________
________________________________________________
Назва доповіді ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Форма участі:
усна доповідь
стендова доповідь
тільки публікація