Увага! З 15 травня 2018 року інформація на сайті не оновлюється!
Для пошуку і перегляду актуальної інформації перейдіть на нову версію сайту: http://bioweb.lnu.edu.ua/
Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту
Львівський національний університет імені Івана Франка
Шацький національний природний парк
Інститут екології Карпат НАН України

ЮВІЛЕЙНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
"СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ"

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ювілейної наукової конференції "Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку", яка відбудеться 11-14 вересня 2014 р. на базі Шацького біолого-географічного стаціонару.

Проблематика конференції:
- Теоретичні й практичні підходи до оцінки сучасного стану біотичних систем різних ієрархічних рівнів (популяцій, видів, екосистем);
- Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. Активні форми охорони.
(*Матеріали конференції можуть стосуватися вищевказаної проблематики для інших регіонів)

Терміни подання:

- заявки – до 30 липня 2014 р.
- матеріали доповіді і квитанції про оплату – до 30 липня 2014 р.
Матеріали конференції будуть опубліковані тільки після надходження коштів

За інформацією звертатися за:

телефонами: (032) 2394-548 Дикий Ігор
електронною адресою: Shack.Konf@gmail.com
Web-сайтом: http://bioweb.lnu.edu.ua/zoology/

Голова оргкомітету -

Царик Йосиф Володимирович, завідувач кафедри зоології, професор

Співголови оргкомітету -

Хамар Ігор Степанович, декан біологічного факультету;
Козловський Микола Павлович, директор Інституту екології Карпат НАН України
Юрчук Петро Володимирович, директор Шацького національного природного парку

Організаційний комітет -

Дикий Ігор Васильович, доцент кафедри зоології;
Шидловський Ігор Віталійович, завідувач Зоологічного музею;
Решетило Остап Степанович, доцент кафедри зоології;
Колтун (Шевчук) Ірина Олегівна, аспірант кафедри зоології;
Білоконь Сергій Юрійович, аспірант кафедри зоології;
Онищук Анжела Сергіївна, аспірант кафедри зоології;

Умови участі в конференції

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику, а кращі роботи будуть рекомендовані до друку у «Віснику біологічного факультету. Серія біологічна» та наукового журналу «Біологічні Студії». Для участі в роботі конференції просимо надіслати заявку, матеріали, оформлені відповідно до викладених нижче вимог, і поштову квитанцію про оплату (30 грн за одну сторінку друкованого тексту та 60 грн оргвнеску) на адресу:

Конференція "Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку" Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, м. Львів 79005
Дикому Ігорю Васильовичу

Вимоги до оформлення текстів доповідей:
До друку приймаються матеріали обсягом від 1 до 5 сторінок, набрані на комп’ютері 12 кеглем через півтора інтервали в редакторі Word без переносів і вирівнювання по правому краю. Поля: верхнє, ліве і нижнє – 2,5, праве – 1 см. Матеріали приймаються у роздрукованому вигляді та в електронній формі (.rtf). Файл з тезами обов’язково називати ПРІЗВИЩЕМ першого автора, без зайвих слів (наприклад, dykyy.rtf). Посилання на літературу в квадратних дужках [ ].

Зразок:
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ЯКІСТЬ ВОДИ ОЗЕРА ПІСОЧНЕ ЗА ГІДРОХІМІЧНИМИ І ГІДРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
1Назарук К.М., 2Микітчак Т.І., 3Матейчик В.І.
1Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів
2Інститут екології Карпат НАН України, м.Львів
3Шацький національний природний парк, смт.Шацьк
e-mail: zoomus@franko.lviv.ua

    Зростання антропогенного навантаження рекреаційного і господарського характеру на водойми зумовлює необхідність пошуку ефективних методів моніторингу їх екологічного стану [1, 2].


ЗАЯВКА
на участь у науковій конференції
"Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку"


Прізвище [i]___________________________________[/i] Ім'я ___________________________________________
По батькові ____________________________________
Назва закладу / місця праці ___________________
________________________________________________
________________________________________________
Кафедра / відділ ______________________________
Посада ________________________________________
Адреса, телефон, е-mail _______________________
________________________________________________
Секція ________________________________________
________________________________________________
Назва доповіді ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Форма участі:
усна доповідь
тільки публікація