Увага! З 15 травня 2018 року інформація на сайті не оновлюється!
Для пошуку і перегляду актуальної інформації перейдіть на нову версію сайту: http://bioweb.lnu.edu.ua/

Програма діяльності біологічного факультету на 2015-2018 рр.

Профорієнтаційна робота

Дні відкритих дверей та екскурсії школярів на факультет і його музеї.

Виїзди у школи, гімназії, ліцеї з лекціями і демонстрацією презентаційного матеріалу щодо історії та діяльності факультету.

Проведення обласних олімпіад з біології та екології.

Проведення конкурсів наукових робіт учнів-членів МАН, біологічних турнірів та заочно-очних олімпіад.

Публікації у пресі та підготовка інформаційних буклетів про історію, напрями підготовки, спеціальності факультету та можливість працевлаштування після його закінчення.

Розміщення на сторінці факультету інформації для абітурієнтів щодо бази практик, напрямків наукової діяльності, можливості проведення наукових досліджень на кафедрах та науково-дослідних лабораторіях біологічного факультету.

Навчальний процес

Удосконалення існуючих та розробка нових навчальних курсів за вибором з метою реалізації "вільної траєкторії студента".

Впровадження інноваційних технологій навчання (поповнення тестової бази навчальних дисциплін, вдосконалення тестових технологій, розробка мультимедійних засобів навчання).

Участь в обміні студентами, аспірантами та викладачами провідних вищих навчальних закладів України.

Розширення переліку баз навчально-виробничих та виробничих практик і можливих місць майбутнього працевлаштування випускників факультету.

Видання щонайменше 3 підручників і 6 навчальних посібників на виконання програми "Підручник Львівського університету".

Відкриття дворічних магістерських програм з екологічної та біологічних спеціальностей.

Залучення до навчального процесу та керівництва студентською науковою роботою працівників науково-дослідних лабораторій факультету.

Придбання нових мультимедійних проекторів і комп'ютерів для забезпечення якісного викладання матеріалу та належного функціонування кафедр і комп'ютерного класу.

Наукова робота

Збільшення обсягів фінансування наукової роботи через участь у запитах міжнародних фондів і проектів, фонду фундаментальних досліджень України тощо.

Участь в інноваційних форумах.

Закупівля сучасного обладнання для експериментальних наукових досліджень.

Оновлення матеріального забезпечення міжфакультетської лабораторії електронної мікроскопії і міжкафедральної лабораторії спектрофотометричних досліджень.

Забезпечення належних санітарних і технічних умов функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Підтримання високого рівня наукової роботи (публікації наукових праць у фахових видання, зокрема у видання списку ISI, подання заявок на винаходи і патенти).

Підтримання високого наукового рівня журналів "Вісник Львівського університету. Серія біологічна" та "Біологічні студії".

Співпраця із закордонними науковими закладами з можливістю використання їх лабораторної бази та обладнання.

Співпраця з Інститутами НАН України над комплексним вирішенням наукових проблем, організація науково-освітніх центрів.

Щорічне проведення Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології" та Всеукраїнської конференції "Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку".

Регулярне проведення наукових семінарів, у т.ч. за участю вчених інших навчальних закладів, академічних інститутів та закордонних установ.

Виховна робота

Реалізація Концепції національного виховання молодої людини з активною життєвою позицією (залучення студентів до національно-патріотичних заходів та акцій університету, організація зустрічей з відомими вченими і громадськими діячами).

Широке залучення студентів до участі у творчих мистецьких та спортивних колективах університету.

Співпраця із студентським самоврядуванням у плануванні та проведенні виховних заходів.

Господарська діяльність

Організація капітального ремонту даху біологічного факультету (корпусу на вул. Грушевського, 4).

Організація ремонту системи опалення корпусу ( на вул. Грушевського, 4).

Організація ремонту підвальних приміщень біологічного факультету.

Організація ремонту приміщення та встановлення відповідних комунікацій (сигналізації і витяжки) для зберігання хімічних реактивів.

Організація ремонту баз навчальних практик та покращення їхнього матеріального забезпечення.