Увага! З 15 травня 2018 року інформація на сайті не оновлюється!
Для пошуку і перегляду актуальної інформації перейдіть на нову версію сайту: http://bioweb.lnu.edu.ua/

Інформація для студентів заочної форми навчання

ШАНОВНИЙ СТУДЕНТ!

Заочна форма навчання на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка є однією з форм одержання вищої освіти і здійснюється за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між університетом та підприємствами, організаціями, установами та громадянами на підставі договору.

Навчання за заочною формою організовано відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік. Навчальний процес складається з:

  • навчально-екзаменаційної сесії (на першому курсі навчання є додаткова настановча сесія);
  • самостійної роботи студента в міжсесійний період.

На відміну від курсу підготовки бакалавра денної форми навчання тривалістю 4 роки, підготовка бакалавра заочної форми навчання триває 5 років.

Перелік предметів для студентів заочної форми навчання відповідає переліку для денної форми навчання, однак зменшено кількість аудиторних годин, натомість збільшено час самостійної роботи. Самостійна робота студентапроводиться в міжсесійний період. Слід зазначити, що для студента заочної форми навчання самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Результатом самостійної роботи студента є виконання ним контрольних робіт, підготовка до курсів, активна робота з програмами курсів та рекомендованою літературою, робота з навчально-методичними розробками.

Навчально-екзаменаційна сесіяпроводиться згідно з графіком навчального процесу і передбачає дві навчально-екзаменаційні сесії на навчальний рік. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом. В період навчально-екзаменаційної сесії проводяться лекції, лабораторні, практичні заняття та семінари, відвідування яких є обов`язковим для студента.

До занять допускаються студенти, які не мають боргу по оплаті за навчання, виконали контрольні роботи, здали заліки та іспити згідно з графіком,передбаченим навчальним планом.

Студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального процесу та умови контракту по оплаті за навчання переводяться на наступний курс.

У разі неможливості з’явитися на сесію згідно з розкладом, студент повинен повідомити деканат за телефоном: (032) 239-41-53 у 3-х денний термін після отримання довідки-виклика.

 

ВАЖЛИВО

Якщо виникли запитання або проблеми по оплаті за навчання – просимо вчасно звернутися у деканат!

Розклад роботи деканату: щодня з 9.00 до 18.00

Вихідні: субота, неділя.

Диспетчер – Тромса Христина Дмитрівна

Адреса деканату: 79000 м. Львів,
вул. Грушевського, 4, кім. 317
Тел/факс: (032) 260-32-35
Тел. 239-41-53
Е-mail: dekanat_biol@franko.lviv.ua

 

Напрям підготовки: 6.040102 – Біологія
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
4 курс інтегрований
5 курс
Спеціальність 014 Середня освіта, 1 курс магістратури
Спеціальність 091 Біологія, Спеціалізація Лабораторна діагностика біологічних систем, 1 курс магістратури
Спеціальність 091 Біологія, Спеціалізація Лабораторна діагностика біологічних систем, Спеціалісти
Спеціальності: 8.04010202 «Мікробіологія», 8.04010205 «Біохімія», 8.04010209 «Генетика», 2 рік магістратури

Напрям підготовки: 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Спеціалісти

Увага! У розкладі можливі зміни