Бази практики студентів кафедри зоології

Практики

Навчальна практика студентів 1 курсу проходить на базі Високогірного біологічного стаціонару ЛНУ ім. І. Франка (Закарпатьска обл.). Завдяки розташуванню стаціонару студенти мають можливість під час екскурсій вивчати флору та фауну високогір'я Карпат, висотну поясність біоценозів, методи польового збору ботанічного та зоологічного матеріалу, його камеральної обробки, організації та проведення експедиційних досліджень. Тут створені колекції комах, рідкісних та зникаючих рослин Українських Карпат, гербарій, краєзнавчий музей.

Навчальна практика студентів 2 курсу проходить на базі Шацького біолого-географічного стаціонару (Волинська обл.), зоологічного музею, ботанічного саду, гербарію ЛНУ ім. І.Франка та в лабораторіях кафедри зоології і ботаніки. Практика дає можливість студентам ознайомитися з тваринним та рослинним світом у звичному, природному оточенні, прослідкувати взаємозв'язок їх із середовищем, оволодіти методами польових досліджень.

На Шацькому біолого-географічному стаціонарі здійснюються дослідження водних та наземних біоценозів, їхньої флори, фауни та бактеріального населення. Тут створена гідробіологічна лабораторія із відділами зоології та ботаніки, експозиція рослинного та тваринного світу Полісся. Географічне розташування стаціонару дозволяє студентам вивчати типові рівнинні біоценози Полісся, угруповання наземних та водних екосистем, сукцесійні зміни рослинності, процеси заростання озер, зміни екосистем внаслідок меліорації, практику охорони живого світу у національних парках.

Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету ім. І. Франка заснований у 1852р., займає площу 16 га у історичному центрі міста (2 га) та в урочищі "Цетнерівка". В ботанічному саду здійснюються дослідження біології рідкісних та зникаючих, декоративних та лікарських деревних та трав'янистих рослин з метою охорони ресурсів світу шляхом інтродукції. Створені фонди нараховують 3200 таксонів рослин світової флори у таких основних колекціях: два дендропарка, включена у перелік об'єктів, що становлять національне надбання, колекція тропічних і субтропічних рослин (2000 таксонів), декоративних багаторічних та однорічних трав'янистих рослин, лікарських рослин, водних рослин, рослин високогір'я Українських Карпат, рододендронів, систематична колекція. У саду студентам доступні 2 наукові лабораторії, бібліотека, експериментальні теплиці та парникове господарство, експериментальні ділянки, фітотрон. Студенти мають можливість ознайомлюватись із флорою усіх кліматичних зон світу, оволодіти методами інтродукції та догляду за рослинами, збирати та вирощувати матеріал для виконання курсових та дипломних робіт, проводити спостереження та експериментальні дослідження.

Гербарій Львівського національного університету ім. І. Франка заснований у 1783р. Нараховує у колекційних фондах близько 250000 гербарних зразків, що документують склад флори усього світу, передусім Центральної та Західної Європи, Карпат та Передкарпаття. Має міжнародний реєстраційний індекс (LW), є другим за науковим значенням та обсягом фондів гербарієм України, включений у перелік об'єктів, що становлять національне надбання. Студенти мають можливість ознайомитись із практикою гербарної справи, проводити повний комплекс флористичних, таксономічних та ботаніко-географічних досліджень.

Зоологічний музей Львівського національного університету ім. І. Франка заснований у 1784 р. Нараховує у колекційних фондах понад 40 тисяч експонатів, серед яких близько 6 тисяч хребетних і понад 35 тисяч безхребетних тварин. В колекціях музею представлена фауна світу, у тому числі є чимало рідкісних та зникаючих видів. Включений у перелік об'єктів, що становлять національне надбання. Студенти мають можливість ознайомитись із практикою музейної справи, проводити повний комплекс фауністичних, таксономічних та зоогеографічних досліджень.

Базою для навчально-виробничої та виробничої практики студентів-зоологів 3-5 курсів біологічного факультету є «Біологічний високогірний стаціонар «Пожижевська» Інституту екології Карпат НАН України». Стаціонар розміщений на північному макросхилі Головного Чорногірського хребта Карпат на висоті 1340 м н.р.м. Територія стаціонару входить до заповідної зони Карпатського природного національного парку. Характеризується великим фауністичним різноманіттям. Стаціонар забезпечений біометричними приладами (вагами, сушильними шафами, штангенциркулями, мікроскопами, тощо) та науково-методичною літературою. Стаціонар облаштований гуртожитком на 25 чоловік.

Крім цього базою для навчально-виробничої та виробничої практики студентів-зоологів 3-5 курсів біологічного факультету служить науково-дослідна лабораторія (НДЛ-41). Тут проводиться вивчення ценотичного різноманіття та структурно-функціональних особливостей угруповань гідробіонтів природних гідроекосистем за дії антропогенних чинників. Лабораторія забезпечена біометричними приладами та спецприладами для гідрохімічного та гідробіологічного аналізу, а також науково-методичною літературою. Приміщення лабораторії розраховане для роботи 15 чоловік.

Студенти ІV курсу проходять педагогічну практику з біології та хімії на базі середніх шкіл, гімназій та ліцеїв м.Львова. Протягом практики проводять уроки для учнів середнього та старшого шкільного віку. Робота студентів оцінюється при проведенні ними залікових уроків, виховних заходів та аналізується вміння писати конспект уроку.

Студенти-магістранти на V курсі проходять педагогічну практику на базі кафедри, на якій вони навчаються. Магістранти проводять заняття з малого практикуму з курсів "Зоологія безхребетних", "Зоологія хребетних" для студентів першого й другого курсів навчання. Протягом практики магістранти набувають вмінь щодо організації лабораторної роботи підопічними студентами, поєднання контролю теоретичних знань студентів із безпосереднім виконанням лабораторної роботи. Вчаться спонукати студентів до формулювання індивідуальних висновків на основі проведеної лабораторної роботи.

Всі бази практики відповідають профілю спеціальності. На базах практик студенти оволодівають сучасними методами зоологічних досліджень, методикою комп'ютерного аналізу результатів, опрацьовують сучасну наукову літературу.