ХАМАР ІГОР СТЕПАНОВИЧ

ХАМАР ІГОР СТЕПАНОВИЧ

Посада: декан біолоігчного факультету, доцент

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Службовий телефон: 239-41-53

Перелік курсів: Протозоологія, Зоологія безхребетних, Біологія, Моніторинг довкілля, Зооіндикація, Гідроекологія, Планктологія

Додаткові звання: Член гідроеколоігчного товариства

Сфера наукових інтересів: гідроекологія, фітопланктон

Публікацій – 60 з них підручників, навчальних посібників – 8, статей - 22, тез доповідей - 30.

 __________________

Найбільш важливі публікації за характером наукових досліджень:

Назарук К. М. Зоопланктон деяких озер Шацького національного природного парку / К. М. Назарук, І. С. Хамар // Гідробіологічний журнал. − 2011. − Т.47. №4. – С. 34−46.

Назарук К.М. Структура угруповань зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку / К. М. Назарук, І. С. Хамар // Біологічні студії. − 2011. − Т.5. №1. − С.131−140.
Волгін С. О. Конкурсні тестові завдання з біології / Волгін С. О., Гнатуш С. О., Хамар І. С., Борсукевич Б. М., Отчич В. П. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 296 с.
Хамар І. С. Біохімічний аналіз рослин / Хамар І. С., Сакевич О. Й. – Київ, 1997. – 202 с.
Хамар И.С. Изменчивость антимикробной активности состава внеклеточных карбоновых кислот некоторых видов водорослей / Хамар И. С., Сакевич А. Й. // Альгология. – 1997. – Т. 7, №2. – С. 115–125.
Хамар І. С. Водорості рибницьких ставів як біологічні індикатори iх забруднення / Хамар І. С. // Гідроекологічна токсикометрія та 6ioiндикація забруднень: теорія, методи, практика використання. – Львів: Cвіт, 1995. – С. 355–368.
Хамар И. С. Оценка качества воды рек Западного Буга и Днестра с помощью модель-карт / Хамар И. С. // Гидробиол.журн. –1994. – Т. 30, №l. – С. 93–98.