Науково-дослідна лабораторія № 41

"Охорони оточуючого середовища і раціонального використання природних ресурсів"

кафедри зоології, біологічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Області наукових досліджень:

  1. вивчення закономірностей структурно-фукнціональної організації гідрозооценозів у водоймах різного типу;
  2. біоіндикація стану водних екосистем за зоопланктоном;
  3. вивчення впливу антропогенних чинників на структурно-функціональний стан угруповань гідробіонтів;
  4. біотестування (з використанням зоопланктону)
  5. вивчення внутрішньовидової структури іхтіоценозів та закономірності її розвитку в умовах антропогенного пресу;
  6. дослідження трофічної міжвидової конкуренції риб за дії антропогенного впливу;
  7. аналіз впливу важких металів на трофічні властивості травної системи коропових риб